user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

2. Vergoeding, betaling en facturatie

 • 2.1 De door de Klant voor het abonnement verschuldigde jaarlijkse vergoeding is vermeld in het bestelformulier.
  JBCREATIVE is bevoegd om de verschuldigde jaarlijkse vergoeding met ingang van een nieuwe abonnementsperiode te wijzigen. JBCREATIVE zal de Klant tenminste één maand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode van een wijziging in de jaarlijkse vergoeding op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  Indien JBCREATIVE de jaarlijkse vergoeding verhoogt, is de Klant bevoegd om het abonnement met ingang van de volgende abonnementsperiode bij brief te beëindigen, welke brief binnen uiterlijk 30 dagen nadat de Klant van de verhoging op de hoogte is gesteld of in de gelegenheid is gesteld daarvan kennis te nemen, door JBCREATIVE moet zijn ontvangen.
 • 2.2 JBCREATIVE zal de door de Klant verschuldigde vergoeding jaarlijks factureren.
  De Klant dient de factuur binnen uiterlijk 14 dagen na dagtekening te betalen.
  Indien de Klant ook na een in een aanmaning door JBCREATIVE gestelde termijn de factuur niet heeft betaald, is JBCREATIVE bevoegd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn, en onverminderd alle rechten van JBCREATIVE, daaronder het recht op vergoeding van schade.
  Indien de Klant na afsluiten alsnog betaalt en weer aangesloten wil worden, wordt hiervoor € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • 2.3 JBCREATIVE is te allen tijde gerechtigd om de facturatie methode te wijzigen. Een elektronische variant, zoals bijvoorbeeld de factuur te versturen per e-mail. JBCREATIVE zal de klant op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.