user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

 4. Email

 • 4.1 JBCREATIVE kan, als Dienst op grond van bepaalde abonnementen, de Klant in de gelegenheid stellen om één of meer e-mailadressen bij JBCREATIVE aan te houden. De Klant is, met uitsluiting van JBCREATIVE, volledig verantwoordelijk voor de inhoud van (ter invulling van de klant het door de Klant te bepalen gedeelte van) een door de Klant gekozen e-mailadres.
  De Klant zal geen e-mailadres kiezen dat in strijd is met nationale of internationale regelgeving of de rechten van derden schendt. De Klant vrijwaart JBCREATIVE voor aanspraken van derden.
  JBCREATIVE is bevoegd om een door de Klant gekozen e-mailadres te wijzigen indien dat naar de mening van JBCREATIVE nodig of nuttig is voor de dienstverlening van JBCREATIVE aan de Klant en/of aan derden.
  JBCREATIVE zal Klant middels e-mail informeren over ontwikkelingen en nieuwe abonnementen, tenzij klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen.
 • 4.2 Een door de Klant als onderdeel van de Dienst gebruikt e-mailadres onder het zelf gekozen domein is eigendom van de klant.
  Na beëindiging van het abonnement wordt het e-mailadres geblokkeerd, is JBCREATIVE bevoegd om de aanwezige e-mailberichten van en naar dat e-mailadres te verwijderen.
  Na beëindiging van het abonnement met de Klant kan JBCREATIVE een e-mailadres dat identiek is aan het door de Klant gebruikte e-mailadres aan een derde in gebruik geven.