user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

6. Beveiligingscodes

 • 6.1 JBCREATIVE zal de Klant beveiligingscodes (daaronder mede begrepen passwords en user-ID’s) verstrekken c.q. laten aanmaken, welke nodig zijn om (bepaalde onderdelen van) de Dienst te kunnen gebruiken. De Klant zal op eerste verzoek van JBCREATIVE (een) vervangende beveiligingscode(s) in gebruik nemen.
  De Klant is bevoegd om de beveiligingscodes onder eigen verantwoordelijkheid van de Klant in gebruik te verstrekken aan personen die bevoegd zijn om ten behoeve van en namens de Klant gebruik te maken van de Dienst.
  De Klant is, met uitsluiting van JBCREATIVE, verantwoordelijk voor en gebonden aan het gebruik van de beveiligingscodes.
  De Klant is verplicht om zodanige maatregelen te nemen dat onbevoegd gebruik van de beveiligingscodes niet mogelijk is.
  De Klant staat er voor in dat de personen die met gebruikmaking van de beveiligingscodes gebruik maken van de Dienst, het abonnement, deze Algemene voorwaarden en de door JBCREATIVE bekend gemaakte gebruiksaanwijzingen naleven.
 • 6.2 Indien de Klant of een persoon die een beveiligingscode namens de Klant mag gebruiken, weet of vermoedt dat de beveiligingscode(s) bij een andere persoon bekend is (zijn), is de Klant verplicht dit onverwijld schriftelijk te melden aan JBCREATIVE.
  JBCREATIVE zal de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst met behulp van de desbetreffende Beveiligingscode geheel opschorten, nadat de Klant JBCREATIVE conform het hiervoor bepaalde op de hoogte heeft gesteld.
  Op verzoek van de Klant zal JBCREATIVE de desbetreffende beveiligingscode voor rekening van de Klant vervangen.