user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

 8. Aansprakelijkheid

  • 8.1 Onverminderd het elders in deze Algemene voorwaarden bepaald, is JBCREATIVE niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van:het opschorten of wijzigen van (de kenmerken van) een Dienst;
  1. uitval van of storingen in een Dienst;
  2. opschorting en uitval van en storingen in een Module;
  3. wijziging van en (inhoudelijke) gebreken in de Modules;
  4. handelen of nalaten van de Klant in strijd met een bepaling van het abonnement,
  5. daaronder mede begrepen deze Algemene voorwaarden van JBCREATIVE;
  6. het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen of -voorwaarden van JBCREATIVE;
  7. verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van uitval van of storing of vertraging in de Dienst.
  • 8.2 Onverminderd het in 8.1 bepaalde is JBCREATIVE nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.