user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

 9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, wijziging Algemene voorwaarden

  • 9.1 Op het abonnement, waarvan deze Algemene voorwaarden van JBCREATIVE deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen tussen de Klant en JBCREATIVE die verband houden met het abonnement te beslechten.
    Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op het abonnement.
  • 9.2 JBCREATIVE is bevoegd deze Algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen, nadat de klant van de wijziging(en) in kennis is gesteld, danwel nadat de klant in de gelegenheid is gesteld van de wijziging(en) kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.